คุณต้องการจะ...
เราตอบทุกความต้องการเรื่อง เครื่องแพ็คฟิล์มหด และ เครื่องแพ็คถาด

ยินดีต้อนรับสู่ Autopack

เราคือผู้ผลิต เครื่องแพ็คฟิล์มหด และ เครื่องแพ็คถาดครบวงจร

ภาพเคลื่อนไหวด้านล่างจำลองกระบวนการแพ็ครูปแบบต่างๆ ด้วยบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิด โดยเครื่องแพ็คฟิล์มหดของออโตแพคประเภทเครื่องแพ็ค

บทความล่าสุด

ออโตแพคร่วมงาน Taropack 2018

03-10-2018

Michel Nigrowsky จากออโตแพคประเทศไทย และ Andrzej Sliwinski จากออโตแพคโปแลนด์ เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องแพ็คบรรจุภัณฑ์นานาชาติ Taropak หนึ่งในงานแสดงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโปแลนด์ พร้อมผู้เข้าชมจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก   

MIchel Nigrowsky Andrzej Sliwinski at Taropack
ในงานครั้งนี้ เราได้จัดแสดงเครื่องแพ็คฟิล์มหด 50SIM CMOS ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับแพ็คขวดทรงกระบอก 

เหมือนกับงานแสดงครั้งก่อนๆ ที่นอกจากเราจะได้พบลูกค้ารายใหม่ๆแล้ว ยังถือเป็นโอกาสให้เราได้สานสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม พูดคุยเรื่องโปรเจ็ค และ เทคโนโลยี ความก้าวหน้าใหม่ๆ พร้อมทั้งรับฟังผลตอบรับเกี่ยวกับตัวเครื่องที่ใช้อยู่  


เพิ่มความเร็วให้การแพ็คกล่อง

10-01-2019

เครื่องแพ็คฟิล์มหดมาตรฐาน (welding bar type) ของออโตแพค สามารถแพ็คด้วยความเร็วประมาณ 30 แพ็คต่อนาที โดยที่ความเร็วสุทธิอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับว่า เครื่องจะสามารถจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้พร้อมแพ็คได้เสร็จเร็วแค่ไหน

อุปกรณ์ชุดหนึ่งเรียกว่า ชุดจัดเรียงแนวตั้ง (vertical collator) จะถูกนำมาใช้เพื่อแพ็คผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องยาสีฟัน กล่องยา หรือ กล่องสบู่ ชุดจัดเรียงแนวตั้งโดยทั่วไปจะจัดเรียงกล่องโดยใช้แผ่นยก (lifting plate) ซึ่งจะยกกล่องให้สูงขึ้นทีละชั้น เครื่องจะทำกระบวนการนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนได้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนชั้นซ้อนกันตามที่ได้ตั้งค่าไว้ ซึ่งต่อมาจะถูกผลัก และ เคลื่อนย้ายต่อไปเพื่อทำการแพ็คฟิล์มหด


ความเร็วในการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อพร้อมแพ็คฟิล์มหดขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ต้องยกซ้อน ชุดจัดเรียงแนวตั้งที่ขับเคลื่อนด้วยแรงลมทั่วไปสามารถยกซ้อนได้ด้วยความเร็วประมาณ 40 ครั้ง/นาที

ดังนั้นหากเราจะแพ็ค 10 กล่องโดยที่รูปแบบการแพ็คคือ 5 x 2 (5 กล่องแนวนอน 2 กล่องแนวตั้ง) จะสามารถทำความเร็วได้ประมาณ 20 แพ็ค/นาที (ประมาณ 200 กล่อง/นาที) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกล่องบางชนิดมีรูปทรงพิเศษทำให้ต้องใช้รูปแบบการแพ็ค 2 x 5 ซึ่งในกรณีนี้ต้องยกซ้อน 5 ครั้งเพื่อให้ได้ 1 แพ็คที่สมบูรณ์ ผลที่ได้คือความเร็วลดลงเหลือ 8 แพ็ค/นาที

เพื่อเพิ่มความเร็วในการยกซ้อนให้เร็วยิ่งขึ้น ออโตแพคขอนำเสนอ ชุดจัดเรียงแนวตั้งแบบขั้นบันได ที่สามารถเรียงซ้อนกล่องทรงสูง และ แคบ ได้ด้วยความเร็วที่สูงกว่าชุดจัดเรียงแนวตั้งทั่วไป


ข่าวสาร

แพ็คฟิล์มหด 6x1 หลอด แนวตั้ง

ใหม่ เครื่องแพ็คฟิล์มหด สำหรับแพ็คหลอดครีม/หลอดยาสีฟัน

09-10-2018

เนื่องจากกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ประจำวันส่วนใหญ่มีลักษณะบรรจุภัณฑ์เป็นหลอด จึงจำเป็นต้องบรรจุลงกล่องขนาดเล็ก ก่อนขั้นตอนการแพ็คเพื่อจัดจำหน่าย และ ขนส่ง ด้วยรูปทรงของกล่องซึ่งมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม ทำให้ง่ายต่อการแพ็คจำนวนหลายกล่องต่อหนึ่งแพ็ค โดยใช้เครื่องแพ็คฟิล์มหดแบบมาตรฐาน ไม่ว่าจะจัดเรียงแนวนอน หรือ แนวตั้ง

อย่างไรก็ดี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการแพ็คสินค้าประเภทหลอดเปลี่ยนไป โดยจำนวนหลอดต่อแพ็คเริ่มลดลง ในบางครั้งเหลือน้อยสุดเพียง 2 หลอดต่อแพ็ค ซึ่งการใช้กล่องและห่อด้วยฟิล์มหดอีกชั้นหนึ่งทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่ความต้องการแพ็คหลอดโดยไม่ใช้กล่อง และด้วยรูปทรงของหลอดที่มีปลายด้านหนึ่งแบน และบางครั้งมีฝาปิดที่มีขนาดเล็กกว่าตัวหลอด ได้สร้างความท้าทายให้กับผู้ผลิตเครื่องแพ็คทั้งในแง่ของการลำเลียง การจัดกลุ่ม และ การห่อฟิล์ม 

ผู้ผลิตเครื่องแพ็คหลายราย ผลิตเครื่องจักรเพื่อรองรับการแพ็คดังกล่าว หลักๆ 2 ประเภท ประเภทแรก หลอดสินค้าจะถูกวางราบเป็นแนวนอนขณะลำเลียง และ เข้ากระบวนการแพ็ค ประเภทที่สอง หลอดสินค้าจะถูกวางอยู่ในแนวตั้งซึ่งฝาหลอดต้องแบน และ ต้องมีสัดส่วนเกือบเท่ากับส่วนหลอดเพื่อป้องกันการล้มระหว่างกระบวนการแพ็ค

ด้วยความต้องการของลูกค้าของเรา ออโตแพคได้พัฒนาเครื่องแพ็คฟิล์มหดรุ่น SLT ที่รองรับการแพ็คหลอดด้วยความเร็ว 50 แพ็คต่อนาที  โดย SLT ใช้สายพานลำเลียงอินเด็กซ์ซิงพร้อมติดตั้งไซด์ไกด์เพื่อแยกบรรจุภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มๆ และ สามารถปรับเข้าออกได้ตามขนาดของแพ็ค โดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อบรรจุภัณฑ์ผ่านเครื่องบรรจุ จะถูกลำเลียงมาในลักษณะนอนก่อนถึงเครื่องแพ็คฟิล์มหด ดังนั้นอาจจำเป็นต้องใช้แรงงานคน หรือ หุ่นยนต์ ในการจัดวางบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในแนวตั้งบนสายพานลำเลียงอินเด็กซ์ซิง