Autopack Articles


เพิ่มความเร็วให้การแพ็คกล่อง

10-01-2019
เครื่องแพ็คฟิล์มหดมาตรฐาน (welding bar type) ของออโตแพค สามารถแพ็คด้วยความเร็วประมาณ 30 แพ็คต่อนาที โดยที่ความเร็วสุทธิอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับว่า เครื่องจะสามารถจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้พร้อมแพ็คได้เสร็จเร็วแค่ไหน ...

ออโตแพคร่วมงาน Taropack 2018

03-10-2018
Michel Nigrowsky จากออโตแพคประเทศไทย และ Andrzej Sliwinski จากออโตแพคโปแลนด์ เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องแพ็คบรรจุภัณฑ์นานาชาติ Taropak หนึ่งในงานแสดงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโปแลนด์ พร้อมผู้เข้าชมจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก  ...