บทความออโตแพค


การแพคขวดเจลทำความสะอาด

29-04-2020
เนื่องจาก สถาณการณ์ Covid-19 ผู้ผลิตจำนวนมากที่มีสายการบรรจุของเหลวและครีมได้เปลี่ยนไปผลิตและการบรรจุสารสารละลายฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากสารละลายฆ่าเชื้อโรคมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูงท ...

เพิ่มความเร็วให้การแพ็คกล่อง

10-01-2019
เครื่องแพ็คฟิล์มหดมาตรฐาน (welding bar type) ของออโตแพค สามารถแพ็คด้วยความเร็วประมาณ 30 แพ็คต่อนาที โดยที่ความเร็วสุทธิอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับว่า เครื่องจะสามารถจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้พร้อมแ ...

ออโตแพคร่วมงาน Taropack 2018

03-10-2018
Michel Nigrowsky จากออโตแพคประเทศไทย และ Andrzej Sliwinski จากออโตแพคโปแลนด์ เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องแพ็คบรรจุภัณฑ์นานาชาติ Taropak หนึ่งในงานแสดงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโปแลนด์ พร้อมผู้เข้าชมจากป ...