SIM-CMOS โบรชัวร์

Highlights

 • ความเร็วมากถึง 40 รอบต่อนาที หรือ ผลิตได้ 120 แพ็คต่อนาทีเมื่อเดินเครื่อง 3 แทร็ก
 • ใช้วิธีเชื่อมฟิล์มแบบ Overlap สามารถใช้กับฟิล์มพิมพ์สีได้
 • ปรับเซ็ทเครื่องง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องกับบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด
 • หนึ่งในเครื่องแพ็คแบบ Overlap Seal ที่เร็วที่สุดในโลก ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์มาตรฐาน (ไม่ใช้เซอร์โวมอเตอร์)

SIM-CMOS

Highlights

 • ความเร็วมากถึง 40 รอบต่อนาที หรือ ผลิตได้ 120 แพ็คต่อนาทีเมื่อเดินเครื่อง 3 แทร็ก
 • ใช้วิธีเชื่อมฟิล์มแบบ Overlap สามารถใช้กับฟิล์มพิมพ์สีได้
 • ปรับเซ็ทเครื่องง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องกับบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด
 • หนึ่งในเครื่องแพ็คแบบ Overlap Seal ที่เร็วที่สุดในโลก ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์มาตรฐาน (ไม่ใช้เซอร์โวมอเตอร์)
SIM-CMOS โบรชัวร์
SLO-CMOS โบรชัวร์

Highlights

 • ความเร็วมากถึง 45 รอบต่อนาที หรือ ผลิตได้ 135 แพ็คต่อนาทีเมื่อเดินเครื่อง 3 แทร็ก
 • ใช้วิธีเชื่อมฟิล์มแบบ Overlap สามารถใช้กับฟิล์มพิมพ์สีได้
 • สายพานลำเลียงติดตั้ง feedscrew เพื่อหมุนขวดให้ได้องศาที่เหมาะสมก่อนแพ็ค
 • ปรับเซ็ทเครื่องง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องกับบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด
 • หนึ่งในเครื่องแพ็คแบบ Overlap Seal ที่เร็วที่สุดในโลก ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์มาตรฐาน (ไม่ใช้เซอร์โวมอเตอร์)

Description

เครื่องแพ็คฟิล์มหดความเร็วสูง สำหรับแพ็คขวดวงรีที่ต้องการการจัดองศาให้เหมาะสมก่อนแพ็ค SLO CMOS ยังสามารถแพ็คบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นได้ เช่น กระป๋อง กล่อง เนื่องจากเป็นเครื่องแพ็คความเร็วสูง และ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากอุตสาหกรรมยา และ เครื่องสำอาง

SLO-CMOS

Highlights

 • ความเร็วมากถึง 45 รอบต่อนาที หรือ ผลิตได้ 135 แพ็คต่อนาทีเมื่อเดินเครื่อง 3 แทร็ก
 • ใช้วิธีเชื่อมฟิล์มแบบ Overlap สามารถใช้กับฟิล์มพิมพ์สีได้
 • สายพานลำเลียงติดตั้ง feedscrew เพื่อหมุนขวดให้ได้องศาที่เหมาะสมก่อนแพ็ค
 • ปรับเซ็ทเครื่องง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องกับบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด
 • หนึ่งในเครื่องแพ็คแบบ Overlap Seal ที่เร็วที่สุดในโลก ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์มาตรฐาน (ไม่ใช้เซอร์โวมอเตอร์)

Description

เครื่องแพ็คฟิล์มหดความเร็วสูง สำหรับแพ็คขวดวงรีที่ต้องการการจัดองศาให้เหมาะสมก่อนแพ็ค SLO CMOS ยังสามารถแพ็คบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นได้ เช่น กระป๋อง กล่อง เนื่องจากเป็นเครื่องแพ็คความเร็วสูง และ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากอุตสาหกรรมยา และ เครื่องสำอาง

SLO-CMOS โบรชัวร์
SIT-CMOS โบรชัวร์

Highlights

 • ความเร็วมากถึง 40 รอบต่อนาที
 • ใช้วิธีเชื่อมฟิล์มแบบ Overlap สามารถใช้กับฟิล์มพิมพ์สีได้
 • สายพานลำเลียงต่อตรงจากเครื่องแพ็คถาด
 • ปรับเซ็ทเครื่องง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องกับบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด
 • หนึ่งในเครื่องแพ็คแบบ Overlap Seal ที่เร็วที่สุดในโลก ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์มาตรฐาน (ไม่ใช้เซอร์โวมอเตอร์)

Description

เครื่อง CMOS SIT ของออโตแพค เป็นเครื่องแพ็คฟิล์มหดแบบกลไกเคลื่อนที่ต่อเนื่อง และ ใช้วิธีการซีลฟิล์มแบบ Overlap ได้รับการออกแบบให้สายพานลำเลียงเป็นแบบตรงเข้าเครื่อง เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ที่โหลดขึ้นถาดเรียบร้อยแล้ว ปรับเซ็ทง่าย มีประสิทธิภาพ ติดตั้งง่าย ใช้งาน และ บำรุงรักษาง่าย

SIT-CMOS

Highlights

 • ความเร็วมากถึง 40 รอบต่อนาที
 • ใช้วิธีเชื่อมฟิล์มแบบ Overlap สามารถใช้กับฟิล์มพิมพ์สีได้
 • สายพานลำเลียงต่อตรงจากเครื่องแพ็คถาด
 • ปรับเซ็ทเครื่องง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องกับบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด
 • หนึ่งในเครื่องแพ็คแบบ Overlap Seal ที่เร็วที่สุดในโลก ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์มาตรฐาน (ไม่ใช้เซอร์โวมอเตอร์)

Description

เครื่อง CMOS SIT ของออโตแพค เป็นเครื่องแพ็คฟิล์มหดแบบกลไกเคลื่อนที่ต่อเนื่อง และ ใช้วิธีการซีลฟิล์มแบบ Overlap ได้รับการออกแบบให้สายพานลำเลียงเป็นแบบตรงเข้าเครื่อง เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ที่โหลดขึ้นถาดเรียบร้อยแล้ว ปรับเซ็ทง่าย มีประสิทธิภาพ ติดตั้งง่าย ใช้งาน และ บำรุงรักษาง่าย

SIT-CMOS โบรชัวร์
SIC-CMOS โบรชัวร์

Highlights

 • ความเร็วมากถึง 32 แพ็คต่อนาที 
 • ใช้วิธีเชื่อมฟิล์มแบบ Overlap สามารถใช้กับฟิล์มพิมพ์สีได้
 • ติดตั้งอุปกรณ์สอดถาด
 • สามารถปรับเซ็ทให้เครื่องแพ็คบรรจุภัณฑ์โดยไม่ต้องสอดถาดได้
 • ปรับเซ็ทเครื่องง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องกับบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด
 • หนึ่งในเครื่องแพ็คแบบ Overlap Seal ที่เร็วที่สุดในโลก ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์มาตรฐาน (ไม่ใช้เซอร์โวมอเตอร์)

Description

SIC CMOS เป็นเครื่องแพ็คฟิล์มหดสายพานตรงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สอดถาด ซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถแพ็คบรรจุภัณฑ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม และ หลากหลายประเภท เช่น ขวด กระป๋อง กล่อง SIC CMOS ทำงานแบบเลนส์เดียวในโหมดแพ็คถาด แต่ สามารถปรับเป็น 2 เลนส์ (double tracks) ในโหมดแพ็คฟิล์ม (film only) ซึ่งการทำงานจะเทียบเท่าเครื่อง SIM CMOS  

SIC-CMOS

Highlights

 • ความเร็วมากถึง 32 แพ็คต่อนาที 
 • ใช้วิธีเชื่อมฟิล์มแบบ Overlap สามารถใช้กับฟิล์มพิมพ์สีได้
 • ติดตั้งอุปกรณ์สอดถาด
 • สามารถปรับเซ็ทให้เครื่องแพ็คบรรจุภัณฑ์โดยไม่ต้องสอดถาดได้
 • ปรับเซ็ทเครื่องง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องกับบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด
 • หนึ่งในเครื่องแพ็คแบบ Overlap Seal ที่เร็วที่สุดในโลก ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์มาตรฐาน (ไม่ใช้เซอร์โวมอเตอร์)

Description

SIC CMOS เป็นเครื่องแพ็คฟิล์มหดสายพานตรงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สอดถาด ซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถแพ็คบรรจุภัณฑ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม และ หลากหลายประเภท เช่น ขวด กระป๋อง กล่อง SIC CMOS ทำงานแบบเลนส์เดียวในโหมดแพ็คถาด แต่ สามารถปรับเป็น 2 เลนส์ (double tracks) ในโหมดแพ็คฟิล์ม (film only) ซึ่งการทำงานจะเทียบเท่าเครื่อง SIM CMOS  

SIC-CMOS โบรชัวร์
SLA-CMOS โบรชัวร์

Highlights

 • ความเร็วมากถึง 40 แพ็คต่อนาที
 • เดินเครื่อง 2 หรือ 3 แถว ความเร็วในการแพ็คเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า
 • ใช้วิธีเชื่อมฟิล์มแบบ Overlap สามารถใช้กับฟิล์มพิมพ์สีได้
 • ปรับเซ็ทเครื่องง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องกับบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด
 • หนึ่งในเครื่องแพ็คแบบ Overlap Seal ที่เร็วที่สุดในโลก ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์มาตรฐาน (ไม่ใช้เซอร์โวมอเตอร์)

Description

SLA CMOS คือเครื่องแพ็คฟิล์มหดความเร็วสูง สายพานข้าง สำหรับแพ็คผลิตภัณฑ์บรรจุกล่อง และ บรรจุภัณฑ์ทรงสี่เหลี่ยม ด้วยความเร็วสูงสุด 45 รอบต่อนาที ถือเป็นเครื่องแพ็คที่เร็วที่สุดของออโตแพค และหนึ่งในเครื่องแพ็คแบบ Overlap Seal ที่เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วมากถึง 135 แพ็คต่อนาที (เดินเครื่องแบบ 3 แถว)

SLA-CMOS

Highlights

 • ความเร็วมากถึง 40 แพ็คต่อนาที
 • เดินเครื่อง 2 หรือ 3 แถว ความเร็วในการแพ็คเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า
 • ใช้วิธีเชื่อมฟิล์มแบบ Overlap สามารถใช้กับฟิล์มพิมพ์สีได้
 • ปรับเซ็ทเครื่องง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องกับบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด
 • หนึ่งในเครื่องแพ็คแบบ Overlap Seal ที่เร็วที่สุดในโลก ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์มาตรฐาน (ไม่ใช้เซอร์โวมอเตอร์)

Description

SLA CMOS คือเครื่องแพ็คฟิล์มหดความเร็วสูง สายพานข้าง สำหรับแพ็คผลิตภัณฑ์บรรจุกล่อง และ บรรจุภัณฑ์ทรงสี่เหลี่ยม ด้วยความเร็วสูงสุด 45 รอบต่อนาที ถือเป็นเครื่องแพ็คที่เร็วที่สุดของออโตแพค และหนึ่งในเครื่องแพ็คแบบ Overlap Seal ที่เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วมากถึง 135 แพ็คต่อนาที (เดินเครื่องแบบ 3 แถว)

SLA-CMOS โบรชัวร์

SLH-Welding Bar โบรชัวร์

Highlights

เครื่องแพ็คฟิล์มหด SLH เป็นเครื่องแพ็คความเร็วระดับกลาง เหมาะกับบรรจุภัณฑ์หลายประเภทเช่น ขวด กระป๋อง กล่องเล็กๆ จากหลายอุตสาหกรรมเช่น เครื่องสำอาง ยา เครื่องดื่ม ของใช้เบ็ดเตล็ด เคมี เป็นต้น ด้วยตัวจัดเรียงบรรุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี ทำให้การปรับเซ็ทเมื่อต้องการเดินเครื่องกับบรรจุภํณฑ์ต่างขนาดทำได้อย่างรวดเร็วไม่ถึง 5 นาที   

SLU ซึ่งเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของ SLH สามารถแพ็คบรรจุภัณฑ์ที่ใส่กล่อง หรือ ใส่ถาดแล้วได้ เฟรมเครื่องทำจากสแตนเลส มาตรฐาน GMP ตัวเครื่องขนาดเล็กเหมาะกับทุกขนาดพื้นที่ 

SLH-Welding Bar

Highlights

เครื่องแพ็คฟิล์มหด SLH เป็นเครื่องแพ็คความเร็วระดับกลาง เหมาะกับบรรจุภัณฑ์หลายประเภทเช่น ขวด กระป๋อง กล่องเล็กๆ จากหลายอุตสาหกรรมเช่น เครื่องสำอาง ยา เครื่องดื่ม ของใช้เบ็ดเตล็ด เคมี เป็นต้น ด้วยตัวจัดเรียงบรรุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี ทำให้การปรับเซ็ทเมื่อต้องการเดินเครื่องกับบรรจุภํณฑ์ต่างขนาดทำได้อย่างรวดเร็วไม่ถึง 5 นาที   

SLU ซึ่งเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของ SLH สามารถแพ็คบรรจุภัณฑ์ที่ใส่กล่อง หรือ ใส่ถาดแล้วได้ เฟรมเครื่องทำจากสแตนเลส มาตรฐาน GMP ตัวเครื่องขนาดเล็กเหมาะกับทุกขนาดพื้นที่ 

SLH-Welding Bar โบรชัวร์
SLM-Welding Bar โบรชัวร์

Highlights

เครื่องแพ็คฟิล์มหดความเร็วสูง SLM เหมาะแพ็คเครื่องดื่ม สินค้าเบ็ดเตล็ด และ อื่นๆอีกมากมาย ด้วยออฟชั่นเสริม Splitter สามารถแพ็คขวดทรงเหลี่ยม วงรีได้ หากแพ็คโดยเดินเครื่อง 5 แถว จะสามารถทำความเร็วได้ถึง 300 ขวดต่อนาที

SLM-Welding Bar

Highlights

เครื่องแพ็คฟิล์มหดความเร็วสูง SLM เหมาะแพ็คเครื่องดื่ม สินค้าเบ็ดเตล็ด และ อื่นๆอีกมากมาย ด้วยออฟชั่นเสริม Splitter สามารถแพ็คขวดทรงเหลี่ยม วงรีได้ หากแพ็คโดยเดินเครื่อง 5 แถว จะสามารถทำความเร็วได้ถึง 300 ขวดต่อนาที

SLM-Welding Bar โบรชัวร์
SIV-Welding Bar โบรชัวร์

Highlights

เครื่องแพ็คฟิล์มหด SIV มาพร้อมกันยูนิตจัดเรียงบรรจุภัณฑ์แนวตั้งเหมาะสำหรับแพ็คกล่องเล็กๆ เช่นกล่องยาสีฟัน สบู่ หรือ บรรจุภัณฑ์ลักษณะสี่เหลี่ยม

ตัวเฟรมทำจากสแตนเลสมาตรฐาน GMP เครื่องขนาดเล็กเหมาะสำหรับทุกขนาดพื้นที่ ได้รับความนิยมจากอุตสาหกรรมยา และ เครื่องสำอาง

SIV-Welding Bar

Highlights

เครื่องแพ็คฟิล์มหด SIV มาพร้อมกันยูนิตจัดเรียงบรรจุภัณฑ์แนวตั้งเหมาะสำหรับแพ็คกล่องเล็กๆ เช่นกล่องยาสีฟัน สบู่ หรือ บรรจุภัณฑ์ลักษณะสี่เหลี่ยม

ตัวเฟรมทำจากสแตนเลสมาตรฐาน GMP เครื่องขนาดเล็กเหมาะสำหรับทุกขนาดพื้นที่ ได้รับความนิยมจากอุตสาหกรรมยา และ เครื่องสำอาง

SIV-Welding Bar โบรชัวร์
SLV-Welding Bar โบรชัวร์

Highlights

SLV ได้รับการออกแบบให้แพ็คบรรจุภัณฑ์ทรงสี่เหลี่ยมแบน เช่น กล่องเล็กๆ ก้อนสบู่ กล่องยาสีฟัน รีมกระดาษ กล่องรองเท้า เป็นต้น วัสดุตัวเครื่องทำจากสแตนเลส มาตรฐาน GMP ทำให้ได้รับความสนใจอย่างมากจากอุตสาหกรรมยา และ เครื่องสำอาง

SLV-Welding Bar

Highlights

SLV ได้รับการออกแบบให้แพ็คบรรจุภัณฑ์ทรงสี่เหลี่ยมแบน เช่น กล่องเล็กๆ ก้อนสบู่ กล่องยาสีฟัน รีมกระดาษ กล่องรองเท้า เป็นต้น วัสดุตัวเครื่องทำจากสแตนเลส มาตรฐาน GMP ทำให้ได้รับความสนใจอย่างมากจากอุตสาหกรรมยา และ เครื่องสำอาง

SLV-Welding Bar โบรชัวร์
SLO-Welding Bar โบรชัวร์

Highlights

เครื่องแพ็คฟิล์มหด SLO ได้รับการออกแบบให้แพ็คบรรจุภัณฑ์วงรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความนิยมอย่างมากจากอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และ เครื่องใช้ภายในบ้าน SLO ยังสามารถแพ็คขวด กระป๋อง ขวดโหลที่เป็นทรงกลมได้อีกด้วย ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส และ ขนาดเล็กเหมาะสำหรับทุกขนาดพื้นที่

SLO ในโหมดเดินเครื่อง Single track สามารถแพ็คได้มากถึง 25 แพ็คต่อนาที ในโหมด Double tracks 46 แพ็คต่อนาที และในโหมด Triple tracks มากกว่า 50 แพ็คต่อนาที

 

SLO-Welding Bar

Highlights

เครื่องแพ็คฟิล์มหด SLO ได้รับการออกแบบให้แพ็คบรรจุภัณฑ์วงรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความนิยมอย่างมากจากอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และ เครื่องใช้ภายในบ้าน SLO ยังสามารถแพ็คขวด กระป๋อง ขวดโหลที่เป็นทรงกลมได้อีกด้วย ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส และ ขนาดเล็กเหมาะสำหรับทุกขนาดพื้นที่

SLO ในโหมดเดินเครื่อง Single track สามารถแพ็คได้มากถึง 25 แพ็คต่อนาที ในโหมด Double tracks 46 แพ็คต่อนาที และในโหมด Triple tracks มากกว่า 50 แพ็คต่อนาที

 
SLO-Welding Bar โบรชัวร์
SIT-Welding Bar โบรชัวร์

Highlights

เครื่องแพ็คฟิล์มหด SIT ออกแบบให้แพ็คบรรจุภัณฑ์ที่เรียงขึ้นถาด หรือ กล่อง หรือ วัสดุอื่นๆที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้ว เช่น ขวด กระป๋อง หรือ ถุงแป้งที่เรียงขึ้นถาดแล้ว SIT ได้รับความนิยมอย่างมากจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และ อาหาร ปรับเซ็ทง่าย ราคาสมเหตุสมผล 

SIT-Welding Bar

Highlights

เครื่องแพ็คฟิล์มหด SIT ออกแบบให้แพ็คบรรจุภัณฑ์ที่เรียงขึ้นถาด หรือ กล่อง หรือ วัสดุอื่นๆที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้ว เช่น ขวด กระป๋อง หรือ ถุงแป้งที่เรียงขึ้นถาดแล้ว SIT ได้รับความนิยมอย่างมากจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และ อาหาร ปรับเซ็ทง่าย ราคาสมเหตุสมผล 

SIT-Welding Bar โบรชัวร์
SLC-Welding Bar โบรชัวร์

Highlights

SLC มาพร้อมกับยูนิตที่จะทำหน้าที่สอดกระดาษเข้าใต้บรรจุภัณฑ์ก่อนทำการแพ็คฟิล์มหด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับแพ็คในการเรียงขึ้นพาเลท หรือ เตรียมความพร้อมในการจัดการกับสินค้าในขั้นต่อไป

SLC-Welding Bar

Highlights

SLC มาพร้อมกับยูนิตที่จะทำหน้าที่สอดกระดาษเข้าใต้บรรจุภัณฑ์ก่อนทำการแพ็คฟิล์มหด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับแพ็คในการเรียงขึ้นพาเลท หรือ เตรียมความพร้อมในการจัดการกับสินค้าในขั้นต่อไป

SLC-Welding Bar โบรชัวร์
SLN-Welding Bar โบรชัวร์

Highlights

SLN ได้รับการออกแบบให้แพ็คบรรจุภัณฑ์ที่เรียงขึ้นถาดแล้ว กล่องเดี่ยวๆที่ปกป้องสินค้าภายใน เป็นต้น โดยปกติจะต่อตรงจากเครื่องแพ็คถาด หรือ สามารถโหลดสินค้าด้วยมือป้อนให้เครื่องแพ็คได้

SLN-Welding Bar

Highlights

SLN ได้รับการออกแบบให้แพ็คบรรจุภัณฑ์ที่เรียงขึ้นถาดแล้ว กล่องเดี่ยวๆที่ปกป้องสินค้าภายใน เป็นต้น โดยปกติจะต่อตรงจากเครื่องแพ็คถาด หรือ สามารถโหลดสินค้าด้วยมือป้อนให้เครื่องแพ็คได้

SLN-Welding Bar โบรชัวร์
SSO-Welding Bar โบรชัวร์

Highlights

 • การใช้งานหลากหลาย และ ยืดหยุ่น สามารถแพ็คบรรจุภัณฑ์ได้หลายรูปทรง หลายขนาด และ หลายการจัดเรียง
 • ปรับเซ็ทง่าย เสร็จภายใน 1 นาที
 • ระบบ Double button operation เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เครื่อง โดยต้องกด 2 ปุ่มพร้อมกันเท่านั้นเพื่อผลัก และ แพ็คสินค้า
 • เครื่องเล็ก ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย
 • สามารถติดตั้งล้อเลื่อนเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องได้

Description

เครื่องแพ็คฟิล์มหดกึ่งอัตโนมัติ SSO เป็นเครื่องแพ็คที่ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะกับการรับจ้างแพ็คเป็นครั้งๆ หรือ เมื่อต้องเปลี่ยนขนาด หรือ รูปแบบจัดเรียงบรรจุภัณฑ์หลายๆครั้งในหนึ่งวัน สามารถแพ็คบรรจุภัณฑ์ที่มีฐานไม่มั่นคง หรือ เมื่อมีไอเทมอื่นที่ต้องการรวมเข้าไปในแพ็คด้วยก็เหมาะสมเช่นเดียวกัน SSO มีสายพานโรลเลอร์สำหรับแพ็คกล่องหนักๆ นอกจากนั้นยังมีออฟชั่น pneumatic pusher เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เครื่อง

SSO-Welding Bar

Highlights

 • การใช้งานหลากหลาย และ ยืดหยุ่น สามารถแพ็คบรรจุภัณฑ์ได้หลายรูปทรง หลายขนาด และ หลายการจัดเรียง
 • ปรับเซ็ทง่าย เสร็จภายใน 1 นาที
 • ระบบ Double button operation เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เครื่อง โดยต้องกด 2 ปุ่มพร้อมกันเท่านั้นเพื่อผลัก และ แพ็คสินค้า
 • เครื่องเล็ก ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย
 • สามารถติดตั้งล้อเลื่อนเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องได้

Description

เครื่องแพ็คฟิล์มหดกึ่งอัตโนมัติ SSO เป็นเครื่องแพ็คที่ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะกับการรับจ้างแพ็คเป็นครั้งๆ หรือ เมื่อต้องเปลี่ยนขนาด หรือ รูปแบบจัดเรียงบรรจุภัณฑ์หลายๆครั้งในหนึ่งวัน สามารถแพ็คบรรจุภัณฑ์ที่มีฐานไม่มั่นคง หรือ เมื่อมีไอเทมอื่นที่ต้องการรวมเข้าไปในแพ็คด้วยก็เหมาะสมเช่นเดียวกัน SSO มีสายพานโรลเลอร์สำหรับแพ็คกล่องหนักๆ นอกจากนั้นยังมีออฟชั่น pneumatic pusher เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เครื่อง

SSO-Welding Bar โบรชัวร์
62SLA-05 โบรชัวร์

Highlights

เครื่องแพ็คฟิล์มหด 62SLA-05 เป็นเครื่องแพ็คกล่อง UHT แบบหลายกล่องพร้อมกัน รองรับการจัดเรียงได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ 3x1 ถึง 4x3 และสามารถแพ็คด้วยความเร็วถึง 15,000 แพ็คต่อชั่วโมง 62SLA-05 ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้ได้กับ ฟิลเลอร์ TBA19 TBA22 และ A3 สามารถใช้ 1 ถึง 3 เครื่องในการรองรับแต่ละไลน์การผลิต 62SLA-05 มีจุดเด่นตรงที่สามารถถอดใส่เข้ากับไลน์ของ Tetrapak® ด้วยสายพานที่เข้ากัน และ การสื่อสารอัพสตรีม และ ดาวน์สตรีมที่สอดคล้องกัน

62SLA-05

Highlights

เครื่องแพ็คฟิล์มหด 62SLA-05 เป็นเครื่องแพ็คกล่อง UHT แบบหลายกล่องพร้อมกัน รองรับการจัดเรียงได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ 3x1 ถึง 4x3 และสามารถแพ็คด้วยความเร็วถึง 15,000 แพ็คต่อชั่วโมง 62SLA-05 ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้ได้กับ ฟิลเลอร์ TBA19 TBA22 และ A3 สามารถใช้ 1 ถึง 3 เครื่องในการรองรับแต่ละไลน์การผลิต 62SLA-05 มีจุดเด่นตรงที่สามารถถอดใส่เข้ากับไลน์ของ Tetrapak® ด้วยสายพานที่เข้ากัน และ การสื่อสารอัพสตรีม และ ดาวน์สตรีมที่สอดคล้องกัน

62SLA-05 โบรชัวร์
SLA-Welding Bar โบรชัวร์

Highlights

เครื่องดีไซน์สากลสำหรับแพ็คกล่อง เช่น TetraBrik® และ Combibloc® ปรับเซ็ทง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องด้วยบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ราคาเป็นมิตร เหมาะกับการแพ็คกล่องนม กล่องบรรจุอาหาร และ เครื่องดื่ม เป็นต้น

SLA-Welding Bar

Highlights

เครื่องดีไซน์สากลสำหรับแพ็คกล่อง เช่น TetraBrik® และ Combibloc® ปรับเซ็ทง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องด้วยบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ราคาเป็นมิตร เหมาะกับการแพ็คกล่องนม กล่องบรรจุอาหาร และ เครื่องดื่ม เป็นต้น

SLA-Welding Bar โบรชัวร์

SLT-With Welding Bar

Highlights

เครื่องแพ็คฟิล์มหด สำหรับแพ็คหลอด (หลอดครีม หลอดยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ น้ำผลไม้ที่บรรจุในถ้วยพลาสติก) มีจุดเด่นคือสายพานลำเลียงที่ได้รับการออกแบบให้สามารถใส่ผลิตภัณฑ์ได้ทั้งด้วยแรงงานคน และ หุ่นยนต์ สามารถปรับเซ็ทเพื่อรองรับการแพ็ครูปแบบต่างๆได้ 

SLT-With Welding Bar

Highlights

เครื่องแพ็คฟิล์มหด สำหรับแพ็คหลอด (หลอดครีม หลอดยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ น้ำผลไม้ที่บรรจุในถ้วยพลาสติก) มีจุดเด่นคือสายพานลำเลียงที่ได้รับการออกแบบให้สามารถใส่ผลิตภัณฑ์ได้ทั้งด้วยแรงงานคน และ หุ่นยนต์ สามารถปรับเซ็ทเพื่อรองรับการแพ็ครูปแบบต่างๆได้ 

SIM-Welding Bar โบรชัวร์

Highlights

 • ปรับเซ็ทเครื่องง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องกับบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด
 • ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสสตีล
 • ความเร็วสูงถึง 55 แพ็ค/นาที (เดินเครื่อง 2 แถว)
 • ทำงานร่วมกับไลน์อื่นๆในสายการผลิตได้อย่างราบรื่น
 • ควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอ HMI 
 • ฟิล์มหดตัวได้ดีกว่าด้วยระบบหมุนเวียนอากาศในตู้อบที่ดีกว่า

Description

เครื่องแพ็คฟิล์มหด SIM เป็นเครื่องแพ็คความเร็วปานกลางที่ได้รับการออกแบบให้สามารถแพ็คบรรจุภัณฑ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม และ หลากหลายประเภท เช่น ขวด กระป๋อง กล่อง SIM สามารถเดินเครื่องได้ทั้งแบบแถวเดียว และ สองแถว และ ด้วยตัวสายพานตรง และ เครื่องออโตแพคที่มีเอกลักษณ์คือขนาดเล็กทำให้ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้ง

SIM-Welding Bar

Highlights

 • ปรับเซ็ทเครื่องง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องกับบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด
 • ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสสตีล
 • ความเร็วสูงถึง 55 แพ็ค/นาที (เดินเครื่อง 2 แถว)
 • ทำงานร่วมกับไลน์อื่นๆในสายการผลิตได้อย่างราบรื่น
 • ควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอ HMI 
 • ฟิล์มหดตัวได้ดีกว่าด้วยระบบหมุนเวียนอากาศในตู้อบที่ดีกว่า

Description

เครื่องแพ็คฟิล์มหด SIM เป็นเครื่องแพ็คความเร็วปานกลางที่ได้รับการออกแบบให้สามารถแพ็คบรรจุภัณฑ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม และ หลากหลายประเภท เช่น ขวด กระป๋อง กล่อง SIM สามารถเดินเครื่องได้ทั้งแบบแถวเดียว และ สองแถว และ ด้วยตัวสายพานตรง และ เครื่องออโตแพคที่มีเอกลักษณ์คือขนาดเล็กทำให้ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้ง

SIM-Welding Bar โบรชัวร์

CLM-Traypacker โบรชัวร์

Highlights

CLM เป็นเครื่องแพ็คถาดก้วยระบบออโตเมติกเต็มรูปแบบ ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้อย่างดีร่วมกับเครื่องแพ็คฟิล์มฟดรุ่นต่างๆของออโตแพค เครื่องจะตั้งถาด โหลดบรรจุภัณฑ์ขึ้นถาด และยิงกาวด้วยระบบอัตโนมัติ หลังจากนั้นส่งต่อเข้าเครื่องแพ็คฟิล์มหดเพื่อห่อบรรจุภัณฑ์ด้วยฟิล์มต่อไป

CLM-Traypacker

Highlights

CLM เป็นเครื่องแพ็คถาดก้วยระบบออโตเมติกเต็มรูปแบบ ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้อย่างดีร่วมกับเครื่องแพ็คฟิล์มฟดรุ่นต่างๆของออโตแพค เครื่องจะตั้งถาด โหลดบรรจุภัณฑ์ขึ้นถาด และยิงกาวด้วยระบบอัตโนมัติ หลังจากนั้นส่งต่อเข้าเครื่องแพ็คฟิล์มหดเพื่อห่อบรรจุภัณฑ์ด้วยฟิล์มต่อไป

CLM-Traypacker โบรชัวร์
CZH-CUH-Traypacker โบรชัวร์

Highlights

เครื่องแพ็คถาดเหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการรองด้วยถาดกระดาษลูกฟูก เครื่องจะตั้งถาด โหลดบรรจุภัณฑ์ขึ้นถาด และยิงกาวด้วยระบบอัตโนมัติ หลังจากนั้นส่งต่อเข้าเครื่องแพ็คฟิล์มหด SIT การออกแบบทิศทางสายพานลำเลียงของเครื่องแพ็คถาดสามารถทำได้หลากหลายให้เข้ากับขนาดพื้นที่ที่จำกัด ด้วยความเร็วในการแพ็คสูงถึง 15 ถาด/นาที

CZH-CUH-Traypacker

Highlights

เครื่องแพ็คถาดเหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการรองด้วยถาดกระดาษลูกฟูก เครื่องจะตั้งถาด โหลดบรรจุภัณฑ์ขึ้นถาด และยิงกาวด้วยระบบอัตโนมัติ หลังจากนั้นส่งต่อเข้าเครื่องแพ็คฟิล์มหด SIT การออกแบบทิศทางสายพานลำเลียงของเครื่องแพ็คถาดสามารถทำได้หลากหลายให้เข้ากับขนาดพื้นที่ที่จำกัด ด้วยความเร็วในการแพ็คสูงถึง 15 ถาด/นาที

CZH-CUH-Traypacker โบรชัวร์