Mr. Jackson
@mrjackson

เพิ่มความเร็วให้การแพ็คกล่อง

ส.ค. 22, 2021 | บทความ | 0 ความคิดเห็น

เครื่องแพ็คฟิล์มหดมาตรฐาน (welding bar type) ของออโตแพค สามารถแพ็คด้วยความเร็วประมาณ 30 แพ็คต่อนาที โดยที่ความเร็วสุทธิอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับว่า เครื่องจะสามารถจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้พร้อมแพ็คได้เสร็จเร็วแค่ไหน

อุปกรณ์ชุดหนึ่งเรียกว่า ชุดจัดเรียงแนวตั้ง (vertical collator) จะถูกนำมาใช้เพื่อแพ็คผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องยาสีฟัน กล่องยา หรือ กล่องสบู่ ชุดจัดเรียงแนวตั้งโดยทั่วไปจะจัดเรียงกล่องโดยใช้แผ่นยก (lifting plate) ซึ่งจะยกกล่องให้สูงขึ้นทีละชั้น เครื่องจะทำกระบวนการนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนได้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนชั้นซ้อนกันตามที่ได้ตั้งค่าไว้ ซึ่งต่อมาจะถูกผลัก และ เคลื่อนย้ายต่อไปเพื่อทำการแพ็คฟิล์มหด

 

ความเร็วในการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อพร้อมแพ็คฟิล์มหดขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ต้องยกซ้อน ชุดจัดเรียงแนวตั้งที่ขับเคลื่อนด้วยแรงลมทั่วไปสามารถยกซ้อนได้ด้วยความเร็วประมาณ 40 ครั้ง/นาที

ดังนั้นหากเราจะแพ็ค 10 กล่องโดยที่รูปแบบการแพ็คคือ 5 (5 กล่องแนวนอน 2 กล่องแนวตั้ง) จะสามารถทำความเร็วได้ประมาณ 20 แพ็ค/นาที (ประมาณ 200 กล่อง/นาที) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกล่องบางชนิดมีรูปทรงพิเศษทำให้ต้องใช้รูปแบบการแพ็ค 2 5 ซึ่งในกรณีนี้ต้องยกซ้อน 5 ครั้งเพื่อให้ได้ 1 แพ็คที่สมบูรณ์ ผลที่ได้คือความเร็วลดลงเหลือ 8 แพ็ค/นาที

เพื่อเพิ่มความเร็วในการยกซ้อนให้เร็วยิ่งขึ้น ออโตแพคขอนำเสนอ ชุดจัดเรียงแนวตั้งแบบขั้นบันได ที่สามารถเรียงซ้อนกล่องทรงสูง และ แคบ ได้ด้วยความเร็วที่สูงกว่าชุดจัดเรียงแนวตั้งทั่วไป

close-link
Contact Us