Mr. Jackson
@mrjackson

ใหม่ เครื่องแพ็คฟิล์มหด สำหรับแพ็คหลอดครีม/หลอดยาสีฟัน

ต.ค. 9, 2018 | ข่าว | 0 ความคิดเห็น

เนื่องจากกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ประจำวันส่วนใหญ่มีลักษณะบรรจุภัณฑ์เป็นหลอด จึงจำเป็นต้องบรรจุลงกล่องขนาดเล็ก ก่อนขั้นตอนการแพ็คเพื่อจัดจำหน่าย และ ขนส่ง ด้วยรูปทรงของกล่องซึ่งมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม ทำให้ง่ายต่อการแพ็คจำนวนหลายกล่องต่อหนึ่งแพ็ค โดยใช้เครื่องแพ็คฟิล์มหดแบบมาตรฐาน ไม่ว่าจะจัดเรียงแนวนอน หรือ แนวตั้ง

อย่างไรก็ดี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการแพ็คสินค้าประเภทหลอดเปลี่ยนไป โดยจำนวนหลอดต่อแพ็คเริ่มลดลง ในบางครั้งเหลือน้อยสุดเพียง 2 หลอดต่อแพ็ค ซึ่งการใช้กล่องและห่อด้วยฟิล์มหดอีกชั้นหนึ่งทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่ความต้องการแพ็คหลอดโดยไม่ใช้กล่อง และด้วยรูปทรงของหลอดที่มีปลายด้านหนึ่งแบน และบางครั้งมีฝาปิดที่มีขนาดเล็กกว่าตัวหลอด ได้สร้างความท้าทายให้กับผู้ผลิตเครื่องแพ็คทั้งในแง่ของการลำเลียง การจัดกลุ่ม และ การห่อฟิล์ม

ผู้ผลิตเครื่องแพ็คหลายราย ผลิตเครื่องจักรเพื่อรองรับการแพ็คดังกล่าว หลักๆ 2 ประเภท ประเภทแรก หลอดสินค้าจะถูกวางราบเป็นแนวนอนขณะลำเลียง และ เข้ากระบวนการแพ็ค ประเภทที่สอง หลอดสินค้าจะถูกวางอยู่ในแนวตั้งซึ่งฝาหลอดต้องแบน และ ต้องมีสัดส่วนเกือบเท่ากับส่วนหลอดเพื่อป้องกันการล้มระหว่างกระบวนการแพ็ค

ด้วยความต้องการของลูกค้าของเรา ออโตแพคได้พัฒนาเครื่องแพ็คฟิล์มหดรุ่น SLT ที่รองรับการแพ็คหลอดด้วยความเร็ว 50 แพ็คต่อนาที  โดย SLT ใช้สายพานลำเลียงอินเด็กซ์ซิงพร้อมติดตั้งไซด์ไกด์เพื่อแยกบรรจุภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มๆ และ สามารถปรับเข้าออกได้ตามขนาดของแพ็ค โดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อบรรจุภัณฑ์ผ่านเครื่องบรรจุ จะถูกลำเลียงมาในลักษณะนอนก่อนถึงเครื่องแพ็คฟิล์มหด ดังนั้นอาจจำเป็นต้องใช้แรงงานคน หรือ หุ่นยนต์ ในการจัดวางบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในแนวตั้งบนสายพานลำเลียงอินเด็กซ์ซิง

 

close-link
Contact Us