Articles tagged with ‘เครื่องแพ็คฟิล์มหด’


เพิ่มความเร็วให้การแพ็คกล่อง

10-01-2019
เครื่องแพ็คฟิล์มหดมาตรฐาน (welding bar type) ของออโตแพค สามารถแพ็คด้วยความเร็วประมาณ 30 แพ็คต่อนาที โดยที่ความเร็วสุทธิอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับว่า เครื่องจะสามารถจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้พร้อมแ ...

News tagged with ‘เครื่องแพ็คฟิล์มหด’


แพ็คฟิล์มหด 6x1 หลอด แนวตั้ง

ใหม่ เครื่องแพ็คฟิล์มหด สำหรับแพ็คหลอดครีม/หลอดยาสีฟัน

09-10-2018
เนื่องจากกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ประจำวันส่วนใหญ่มีลักษณะบรรจุภัณฑ์เป็นหลอด จึงจำเป็นต้องบรรจุลงกล่องขนาดเล็ก ก่อนขั้นตอนการแพ็คเพื่อจัดจำหน่าย และ ขนส่ง ด้วยรูปทรงของกล่องซึ่งมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม ท ...