Mr. Jackson
@mrjackson

About Tray Packing

แม้ว่าการแพ็คด้วยฟิล์มจะช่วยให้แพ็คค่อนข้างแข็งแรง และ คงรูปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม ในบางครั้งการใช้ถาดกระดาษลูกฟูกเข้ามารองอีกต่อหนึ่งก่อนห่อด้วยฟิล์มจะยิ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรง และ ช่วยให้แพ็คคงรูปมากขึ้น นอกจากนี้ยัง สวยงาม ดึงดูดสายตา และ ง่ายต่อการขนย้ายอีกด้วย เครื่องแพ็คถาดจึงได้รับการออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ

การทำงานของเครื่องแพ็คถาด

  • เครื่องจ่ายถาดส่งถาด (ที่ยังไม่ได้พับขอบ หรือ blank) ไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้
  • ตัวผลักจะผลักบรรจุภัณฑ์ให้ไปอยู่บนถาด
  • ขณะที่บรรจุภัณฑ์พร้อมถาดเคลื่อนที่ไป ขอบถาดจะถูกพับขึ้นให้ได้รูปร่างถาดที่สมบูรณ์ โดยเชื่อมขอบติดกันด้วยกาว
  • ถาดพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์แล้วจะถูกส่งเข้าเครื่องแพ็คฟิล์มหดเพื่อให้ออกมาเป็นแพ็คที่สมบูรณ์
close-link
Contact Us