ข่าวสารออโตแพค


ออโตแพคร่วมสู้โควิด-19

02-04-2020
ทีมผู้บริหาร และ พนักงานออโตแพคร่วมกันต่อสู้ไวรัสโคโรน่า ในทุกๆวัน เราได้คิดค้นมาตรการใหม่ๆทั้งเพื่อที่จะสามารถปกป้องพนักงานซึ่งเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว และทำให้เราสามารถดำเนินงานต่างๆในบริษัทต่อไปได้ ...

ความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้งานได้จริงของออโตแพค

02-04-2020
          ในทุกๆวัน เราได้คิดค้นมาตรการใหม่ๆทั้งเพื่อที่จะสามารถสร้างความปลอดภัยให้แก่พนักงาน  และทำให้เราสามารถดำเนินงานต่างๆในบริษัทต่อไปได้ ต่อไปนี้คือไอเดีย ...

แพ็คฟิล์มหด 6x1 หลอด แนวตั้ง

ใหม่ เครื่องแพ็คฟิล์มหด สำหรับแพ็คหลอดครีม/หลอดยาสีฟัน

09-10-2018
เนื่องจากกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ประจำวันส่วนใหญ่มีลักษณะบรรจุภัณฑ์เป็นหลอด จึงจำเป็นต้องบรรจุลงกล่องขนาดเล็ก ก่อนขั้นตอนการแพ็คเพื่อจัดจำหน่าย และ ขนส่ง ด้วยรูปทรงของกล่องซึ่งมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม ท ...