SIM-CMOS โบรชัวร์

Highlights

 • ความเร็วมากถึง 40 รอบต่อนาที หรือ ผลิตได้ 120 แพ็คต่อนาทีเมื่อเดินเครื่อง 3 แทร็ก
 • ใช้วิธีเชื่อมฟิล์มแบบ Overlap สามารถใช้กับฟิล์มพิมพ์สีได้
 • ปรับเซ็ทเครื่องง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องด้วยบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด
 • หนึ่งในเครื่องแพ็คแบบ Overlap Seal ที่เร็วที่สุดในโลก ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์มาตรฐาน (ไม่ใช้เซอร์โวมอเตอร์)

SIM-CMOS

Highlights

 • ความเร็วมากถึง 40 รอบต่อนาที หรือ ผลิตได้ 120 แพ็คต่อนาทีเมื่อเดินเครื่อง 3 แทร็ก
 • ใช้วิธีเชื่อมฟิล์มแบบ Overlap สามารถใช้กับฟิล์มพิมพ์สีได้
 • ปรับเซ็ทเครื่องง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องด้วยบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด
 • หนึ่งในเครื่องแพ็คแบบ Overlap Seal ที่เร็วที่สุดในโลก ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์มาตรฐาน (ไม่ใช้เซอร์โวมอเตอร์)
SIM-CMOS โบรชัวร์
SLO-CMOS โบรชัวร์

Highlights

 • ความเร็วมากถึง 45 รอบต่อนาที หรือ ผลิตได้ 135 แพ็คต่อนาทีเมื่อเดินเครื่อง 3 แทร็ก
 • ใช้วิธีเชื่อมฟิล์มแบบ Overlap สามารถใช้กับฟิล์มพิมพ์สีได้
 • สายพานลำเลียงติดตั้ง feedscrew เพื่อหมุนขวดให้ได้องศาที่เหมาะสมก่อนแพ็ค
 • ปรับเซ็ทเครื่องง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องด้วยบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด
 • หนึ่งในเครื่องแพ็คแบบ Overlap Seal ที่เร็วที่สุดในโลก ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์มาตรฐาน (ไม่ใช้เซอร์โวมอเตอร์)

Description

เครื่องแพ็คฟิล์มหดความเร็วสูง สำหรับแพ็คขวดวงรีที่ต้องการการจัดองศาให้เหมาะสมก่อนแพ็ค SLO CMOS ยังสามารถแพ็คบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นได้ เช่น กระป๋อง กล่อง เนื่องจากเป็นเครื่องแพ็คความเร็วสูง และ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากอุตสาหกรรมยา และ เครื่องสำอาง

SLO-CMOS

Highlights

 • ความเร็วมากถึง 45 รอบต่อนาที หรือ ผลิตได้ 135 แพ็คต่อนาทีเมื่อเดินเครื่อง 3 แทร็ก
 • ใช้วิธีเชื่อมฟิล์มแบบ Overlap สามารถใช้กับฟิล์มพิมพ์สีได้
 • สายพานลำเลียงติดตั้ง feedscrew เพื่อหมุนขวดให้ได้องศาที่เหมาะสมก่อนแพ็ค
 • ปรับเซ็ทเครื่องง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องด้วยบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด
 • หนึ่งในเครื่องแพ็คแบบ Overlap Seal ที่เร็วที่สุดในโลก ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์มาตรฐาน (ไม่ใช้เซอร์โวมอเตอร์)

Description

เครื่องแพ็คฟิล์มหดความเร็วสูง สำหรับแพ็คขวดวงรีที่ต้องการการจัดองศาให้เหมาะสมก่อนแพ็ค SLO CMOS ยังสามารถแพ็คบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นได้ เช่น กระป๋อง กล่อง เนื่องจากเป็นเครื่องแพ็คความเร็วสูง และ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากอุตสาหกรรมยา และ เครื่องสำอาง

SLO-CMOS โบรชัวร์

SLH-Welding Bar

SLH-Welding Bar โบรชัวร์

SLM-Welding Bar

SLM-Welding Bar โบรชัวร์

SIV-Welding Bar

SIV-Welding Bar โบรชัวร์

SLV-Welding Bar

SLV-Welding Bar โบรชัวร์

SLO-Welding Bar

SLO-Welding Bar โบรชัวร์

SIT-Welding Bar

SIT-Welding Bar โบรชัวร์

SLC-Welding Bar

SLC-Welding Bar โบรชัวร์

SLN-Welding Bar

SLN-Welding Bar โบรชัวร์

SSO-Welding Bar

SSO-Welding Bar โบรชัวร์
SLA-Welding Bar โบรชัวร์

Highlights

เครื่องดีไซน์สากลสำหรับแพ็คกล่อง เช่น TetraBrik® และ Combibloc® ปรับเซ็ทง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องด้วยบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ราคาเป็นมิตร เหมาะกับการแพ็คกล่องนม กล่องบรรจุอาหาร และ เครื่องดื่ม เป็นต้น

SLA-Welding Bar

Highlights

เครื่องดีไซน์สากลสำหรับแพ็คกล่อง เช่น TetraBrik® และ Combibloc® ปรับเซ็ทง่ายเมื่อต้องการเดินเครื่องด้วยบรรจุภัณฑ์ต่างขนาด ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ราคาเป็นมิตร เหมาะกับการแพ็คกล่องนม กล่องบรรจุอาหาร และ เครื่องดื่ม เป็นต้น

SLA-Welding Bar โบรชัวร์

SLT-With Welding Bar

Highlights

เครื่องแพ็คฟิล์มหด สำหรับแพ็คหลอด (หลอดครีม หลอดยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ น้ำผลไม้ที่บรรจุในถ้วยพลาสติก) มีจุดเด่นคือสายพานลำเลียงที่ได้รับการออกแบบให้สามารถใส่ผลิตภัณฑ์ได้ทั้งด้วยแรงงานคน และ หุ่นยนต์ สามารถปรับเซ็ทเพื่อรองรับการแพ็ครูปแบบต่างๆได้ 

SLT-With Welding Bar

Highlights

เครื่องแพ็คฟิล์มหด สำหรับแพ็คหลอด (หลอดครีม หลอดยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ น้ำผลไม้ที่บรรจุในถ้วยพลาสติก) มีจุดเด่นคือสายพานลำเลียงที่ได้รับการออกแบบให้สามารถใส่ผลิตภัณฑ์ได้ทั้งด้วยแรงงานคน และ หุ่นยนต์ สามารถปรับเซ็ทเพื่อรองรับการแพ็ครูปแบบต่างๆได้ 

CLM-Traypacker

CLM-Traypacker โบรชัวร์
CZH-CUH-Traypacker โบรชัวร์

Highlights

เครื่องสำหรับแพ็คบรรจุภัณฑ์โดยมีถาดรองกระดาษลูกฟูก เครื่องจะตั้งถาด โหลดบรรจุภัณฑ์ขึ้นถาด ยิงกาว ด้วยระบบอัตโนมัติ หลังจากนั้นส่งต่อเข้าเครื่องแพ็คฟิล์มหด SIT เครื่องแพ็คถาด CZH-CUH สามารถออกแบบทิศทางสายพานได้หลากหลายให้เข้ากับขนาดพื้นที่ที่จำกัด ด้วยความเร็วในการแพ็คสูงถึง 15 ถาด/นาที

CZH-CUH-Traypacker

Highlights

เครื่องสำหรับแพ็คบรรจุภัณฑ์โดยมีถาดรองกระดาษลูกฟูก เครื่องจะตั้งถาด โหลดบรรจุภัณฑ์ขึ้นถาด ยิงกาว ด้วยระบบอัตโนมัติ หลังจากนั้นส่งต่อเข้าเครื่องแพ็คฟิล์มหด SIT เครื่องแพ็คถาด CZH-CUH สามารถออกแบบทิศทางสายพานได้หลากหลายให้เข้ากับขนาดพื้นที่ที่จำกัด ด้วยความเร็วในการแพ็คสูงถึง 15 ถาด/นาที

CZH-CUH-Traypacker โบรชัวร์