News tagged with ‘เครื่องแพ็คหลอด’


แพ็คฟิล์มหด 6x1 หลอด แนวตั้ง

ใหม่ เครื่องแพ็คฟิล์มหด สำหรับแพ็คหลอดครีม/หลอดยาสีฟัน

09-10-2018
เนื่องจากกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ประจำวันส่วนใหญ่มีลักษณะบรรจุภัณฑ์เป็นหลอด จึงจำเป็นต้องบรรจุลงกล่องขนาดเล็ก ก่อนขั้นตอนการแพ็คเพื่อจัดจำหน่าย และ ขนส่ง ด้วยรูปทรงของกล่องซึ่งมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม ท ...